PRIVACYVERKLARING

PRIVACYVERKLARING

 

Wanneer in deze privacyverklaring verwezen wordt naar VITAL VANASSCHE, wordt verwezen naar de eenmans onderneming Vital Vanassche, met maatschappelijke zetel te Zoersel en met als ondernemingsnummer 0832.953.450

Vital Vanassche is in het kader van deze privacyverklaring de verwerkingsverantwoordelijke.

 

Wanneer je beroep doet op de diensten van Vital Vanassche, vertrouw je hem jouw persoonsgegevens toe. Het kan ook zijn dat Vital Vanassche jouw gegevens via anderen heeft ontvangen in het kader van de diensten van Vital Vanassche.

Deze privacyverklaring wil jou duidelijkheid bieden over de gegevens die Vital Vanassche verzamelt, waarom hij deze verzamelt en wat hij hiermee doet. Hierbij wil hij er je tevens op wijzen dat hij steeds te beschikking staat indien je aanpassingen wenst in de gegevens waarover hij beschikt.

 

In deze privacyverklaring wordt uiteen gezet:

  • welke gegevens Vital Vanassche verzamelt.
  • hoe Vital Vanassche die gegevens gebruikt.
  • hoe je jouw gegevens kunt laten aanpassen.
  • hoe (lang) jouw gegevens bewaard worden.
  • wanneer deze privacyverklaring van toepassing is.
  • hoe de naleving van deze privacyverklaring wordt gecontroleerd en hoe wordt omgegaan met klachten omtrent deze privacyverklaring.
  • hoe wijzigingen aan deze privacyverklaring worden gecommuniceerd.

 

Welke gegevens verzamelt Vital Vanassche ?

 

Jouw gegevens worden in hoofdzaak verzameld voor het vaststellen van basisinformatie (met name jouw naam, jouw adres, de taal die je spreekt, jouw afspraken, betalingen, jouw contactgegevens, ) alsook meer gevoelige informatie (met name jouw psychische gesteldheid, info omtrent jouw familiale situatie, jouw seksuele geaardheid, jouw religieuze of levensbeschouwelijke opvattingen), die Vital Vanassche nodig heeft voor het verstrekken van de diensten waarvoor je op hem beroep doet.

 

Voor nagenoeg alle diensten van Vital Vanassche dien je hem vooraf jouw belangrijkste identificatiegegevens mee te delen. Dit gebeurt via [het maken van een afspraak, tijdens de eerste afspraak, bij de aanmaak van een account op de website en/of bij het invullen van een contactformulier op de website,…]. Deze gegevens worden opgeslagen in de beveiligde databanken van Vital Vanassche of de veilig bewaarde papieren bestanden van Vital Vanassche. Tijdens het verstrekken van de diensten kunnen bijkomende gegevens aan deze databanken/bestanden toegevoegd worden.

 

Het kan ook zijn dat Vital Vanassche gegevens over je ontvangt vanwege de persoon die op de diensten van Vital Vanassche een beroep doet, omdat je bv. een familielid of zorgverstrekker van die persoon bent en omdat deze gegevens relevant zijn voor de diensten die Vital Vanassche aan deze persoon verstrekt.

 

 

 

 

 

 

Hoe gebruikt Vital Vanassche deze gegevens?

 

Vital Vanassche hecht veel belang aan de eerbiediging van jouw persoonlijke levenssfeer. De informatie die hij verzamelt overeenkomstig hetgeen hoger wordt beschreven, wordt behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de General Data Protection Regulation (GDPR) ofwel Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

 

Vital Vanassche gebruikt jouw persoonsgegevens in hoofdzaak omdat dit nodig is om de zorgdiensten te kunnen leveren en beheren waarvoor hem  om tussenkomst verzocht (inclusief afsprakenbeheer, facturatie, oplossing van klachten).

Vital Vanassche is hierbij gehouden tot geheimhouding van deze gegevens. Het verstrekken van deze diensten op jouw verzoek geldt als rechtsgrond voor het verwerken van jouw persoonsgegevens. Jouw persoonsgegevens worden daarbij enkel bewaard, ingekeken en gebruikt voor zover dat noodzakelijk is voor deze diensten.

 

Vital Vanassche  deelt jouw persoonsgegevens met derden buiten hem als hij te goeder trouw van mening is dat deze gegevensdeling redelijkerwijs nodig is voor het volgende:

 

  • voor het verstrekken en beheren van de zorgdiensten waarvoor er op hem een beroep wordt gedaan.

 

  • om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of uitvoerbare verzoeken van overheidsinstanties.

 

Vital Vanassche vraagt je om toestemming voordat hij gegevens gebruikt voor andere doeleinden dan degene die hierboven staan beschreven. Zo kunnen jouw gegevens, zoals jouw emailadres, met jouw goedkeuring, aangewend worden om je op de hoogte te houden van onderwerpen welke voor jou relevant kunnen zijn. Indien je toestemming hebt gegeven, kan je deze toestemming te allen tijde intrekken door Vital Vanassche te contacteren via vanassche.vital@gmail.com en/of via brief op Apostoliekenstraat 85, 2300 Turnhout. De intrekking van jouw toestemming doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van jouw persoonsgegevens vóór de intrekking van jouw toestemming.

 

Vital Vanassche doet zijn uiterste best om zichzelf en zijn cliënteel te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang tot of ongeautoriseerde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van gegevens die in zijn bezit zijn. In het bijzonder geldt het volgende:

 

  • Vital Vanassche evalueert periodiek en systematisch zijn handelswijze met betrekking tot verzameling, opslag en verwerking van gegevens, waaronder fysieke beveiligingsmaatregelen, als bescherming tegen ongeautoriseerde toegang tot systemen.

 

 

Hoe lang worden jouw gegevens bewaard?

 

Vital Vanassche hanteert de volgende bewaartermijnen voor jouw gegevens:

 

Clientgegegevens:   50 jaar bewaren op een digitaal geheugensysteem , dit na het beëindigen van de begeleidingsovereenkomst.

 

Nadien zal Vital Vanassche jouw persoonsgegevens wissen.

 

 

 

 

 

 

Wanneer is deze Privacyverklaring van toepassing?

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die worden aangeboden door Vital Vanassche.

 

Hoe wordt de nalevering van deze privacyverklaring gecontroleerd en hoe wordt omgegaan met klachten omtrent deze privacyverklaring?

 

Vital Vanassche controleert regelmatig of hij voldoet aan zijn eigen privacyverklaring.

Wanneer Vital Vanassche formele schriftelijke klachten ontvangt, neemt hij contact op met de persoon die de klacht heeft ingediend om vervolgacties te bespreken.

 

Hoe worden wijzigingen aan deze privacyverklaring gecommuniceerd?

 

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Vital Vanassche zal alle wijzigingen van de privacyverklaring op deze pagina aangeven.

 

 

 

Back to Top
Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer.
Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Cookies worden ook gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen. Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.
Cookie-instelling bewerken